Pristup informacijama

Pristup informacijama

Službenikom za informiranje imenovana je Đurđica Trbus, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Križevci. Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Križevci:

• Poštom na adresu Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci
• putem telefona na broj: 048/711 – 700
• na fax broj: 048/617 – 898
• elektroničkom poštom na: gdck.krizevci@gmail.com